Relevant info om COVID-19

Hjem 5 Covid19 information

Vi passer godt på vores elever og medarbejdere

 

På Backspin er vi naturligvis opmærksomme på at overholde alle retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne, herunder Sundhedsstyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet og Statens Seruminstitut.

Som alle andre dele af samfundet har vi stor fokus på afstandskrav, hygiejne og kontaktopsporing, og vi har udarbejdet skræddersyede vejledninger, der er målrettet hverdagen på vores skole. Ud fra myndighedernes retningslinjer og vejledninger har vi derudover udarbejdet faste procedurer for, hvordan vi agerer, hvis elever eller medarbejdere skulle have Covid-19-symptomer. Vi har en beredskabsplan for udbrud af Covid-19 på skolerne, og er særligt opmærksomme på, at mange af vores elever er psykisk sårbare. Ligeledes er vi opmærksomme på, at enkelte elever og medarbejdere kan være i særlige risikogrupper, herunder personer med kroniske sygdomme.

Vi baserer vores vejledninger bl.a. på disse myndigheders og organisationers retningslinjer og anbefalinger: