Fritid- og aktivitetstilbud

 

Når vores elever er en del af et trygt fællesskab med andre børn og unge, kan de træne sociale kompetencer og øver strategier til at begå sig i forskellige sociale kontekster.

 

I vores forskellige fritid- og aktivitetstilbud har vi fokus på den sociale og personlige udvikling og på fællesskab og på sociale aktiviteter.

Disse tilbud retter sig mod børn og unge, der har udfordringer med lavt selvværd og det at danne sociale relationer. I forløbene vil eleverne få trænet sociale kompetencer og opnå strategier til at håndtere egne udfordringer. De vil opleve at blive en del af et trygt fællesskab sammen med andre børn og unge.