Skolevægring

 

Fælles for alle sager med skolevægring er, at jo tidligere der gribes ind,

desto bedre. Det handler med andre ord om at spotte signalerne tidligt.

 

De seneste år har skolevægring været et stigende problem for mange skoler i Danmark. ​Elever, der værger sig mod at komme i skole, savner egentlig ofte både skole og et socialt liv, men af forskellige årsager mister de evnen til at komme i skole.

Skolevægringen sker ofte gradvist med øget fravær. Årsagerne til skolevægringen kan være mange – alt fra negative skoleerfaringer, uro på hjemmefronten eller for store sociale udfordringer. Men fælles for alle sager med skolevægring er, at jo tidligere der gribes ind, desto bedre. Det handler med andre ord om, at spotte signalerne tidligt.

Backspins indsats mod skolevægring er derfor en tidlig indsats, hvor vi arbejder i de første stadier med skolefraværet – inden en dybfæstet modløshed eller decideret modvilje mod alene tanken om at gå i skole er indtruffet. Det er her, vi gør en mærkbar forskel.