Positiv elevudvikling

 

Hos os øver vores elever sig i at være gode kammerater, at koncentrere sig, ikke at give op,

at mærke sig selv og give udtryk for, hvordan de har det. Det styrker dem.

 

Vores elever

Alle Backspins elever er forskellige. Men de har alle det til fælles, at de skal styrkes i deres sociale kompetencer, relationer og selvværd. Elever, der starter i Backspin, har ofte:

 • oplevet at føle sig ensomme og udenfor
 • været skoletrætte i længere tid med højt fravær
 • væsentlige faglige udfordringer
 • koncentrationsudfordringer
 • ønske om at få flere venner
 • oplevet konflikter i skole og hjemme
 • følt sig magtesløse i svære situationer

Den positive udvikling

I Backspin arbejder vi – uanset indsats og tilbud – med, at vores elever bliver bedre rustet til hverdagen – og til at trives i den. Helt grundlæggende handler det om, at vores elever skal tro på, at de kan noget, og at de har en betydning. Derfor arbejder vi med at styrke deres sociale kompetencer og relationer og udvikle et bedre selvværd. Hos os øver eleverne sig i at være gode kammerater, at koncentrere sig, ikke at give op, at mærke sig selv og give udtryk for, hvordan de har det. Vi har god erfaring med, at netop den tilgang har positiv indflydelse på vores elevers trivsel.

Elever, der har været i forløb i Backspin, oplever, at de er:

 • blevet en værdifuld del af Backspin og et fællesskab
 • blevet mere deltagende i deres skolegang med mindre fravær
 • blevet bedre til at håndtere faglige udfordringer i skolen
 • blevet bedre til at koncentrere sig
 • stolte af nye sociale kompetencer og nye venskaber
 • blevet roligere grundet mindre uro på skole- og hjemmefront
 • vokset selvværdsmæssigt pga. succesoplevelser og nære relationer