Hjem 5 Familieindsats og rådgivning 5 Individuelle samtaler og psykoedukation

Individuelle samtaler og psykoedukation

 

Hos Backspin tilbyder vi individuelle samtaler og psykoedukation til børn og unge, som har fx udviklingsforstyrrelser, angsttilstande, adfærdsforstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelser. Indsigt i og læring om psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser kalder man for psykoedukation. Denne indsigt er brugbar for både børn og unge med en diagnose eller udfordringer, men også forældre, søskende og andre pårørende.

Formålet med psykoedukation er at give barnet eller den unge – og alle omkring dem – en fælles forståelse og viden om diagnosebilledet eller udfordringerne. Med større viden og forståelse kan eleven bedre navigere i sit liv, og pårørende kan bedre støtte eleven.

Gennem de individuelle samtaler og psykoedukationen giver vi barnet eller den unge denne vigtige indsigt i egen situation. Vi arbejder konkret med almindelige hverdagsproblematikker, primært gennem kognitiv adfærds terapi, hvor formålet er at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner. Vi vil typisk komme omkring regulering af følelsesmæssige tilstande, styrker/svagheder, sensitivitet og sårbarhed, familie og venskaber, diagnoser, skole, planlægning, stress, søvn, hverdagsstrategier, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc.

I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes eventuelle diagnose og blive mere opmærksomme på styrker og udfordringer, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Formålet med forløbet er at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, handlinger og følelser og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier. Den øgede selvindsigt og de tillærte færdigheder vil kunne støtte udviklingen af et bedre selvværd og den generelle trivsel. Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv- og mentaliseringsbaseret adfærdsterapi, hvor personen lærer om egen sårbarhed, diagnoseforståelse, egen-opmærksomhed etc. Den specifikke tilgang vil afhænge af den konkrete problematik.