Selvforståelsesforløb

 

Selvforståelsesforløb til børn og unge

Hos Backspin tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge (8–18 år) som fx har udviklingsforstyrrelser eller angsttilstande, og som har behov for at opnå indsigt i deres egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.

I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og blive mere opmærksomme på styrker og svagheder, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Formålet med forløbet er at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, handlinger og følelser og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier. Den øgede selvindsigt og de tillærte færdigheder vil kunne støtte udviklingen af et bedre selvværd og den generelle trivsel. Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv- og mentaliseringsbaseret adfærdsterapi, hvor personen lærer om egen sårbarhed, diagnoseforståelse, egen-opmærksomhed etc. Den specifikke tilgang vil afhænge af den konkrete problematik.

Her arbejder vi konkret med almindelige hverdagsproblematikker, primært gennem kognitiv afdærds terapi, hvor formålet er at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner. Vi vil typisk komme omkring regulering af følelsesmæssige tilstande, styrker/svagheder, sensitivitet og sårbarhed, familie og venskaber, diagnoser, skole, planlægning, stress, søvn, hverdagsstrategier, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc.

Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov med afsæt i personens nærmeste udviklingszone, og vil ofte være visuelt understøttet. Sommetider inddrages forældrene eller andre ressourcepersoner, i opstarten og løbende i processen, efter aftale. Undervejs udarbejdes diverse materialer, med det formål at eleven kan tage opdagelsen og læringen med sig hjem eller i skole, og anvende de opnåede strategier hvor det er relevant.

 

Selvforståelsesforløb til børn og unge med autisme

Hos Backspin tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge (8–18 år), som har behov for at opnå indsigt i deres egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.

En del børn og unge, der har en autismespektrum-tilstand vil ofte opleve at føle sig anderledes og opleve udfordringer i kommunikation og det sociale samspil. Det kan påvirke disse børn og unges udvikling og kan resultere i dårligt selvværd, uhensigtsmæssige handlemønstre eller adfærd.

I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og blive mere opmærksomme på styrker og svagheder, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv terapi, hvor personen lærer om egen personlighed, sårbarhed, diagnoseforståelse etc. Formålet med forløbet er at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, handlinger og følelser og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier. Her arbejder vi konkret med almindelige hverdagsproblematikker, hvor vi gennem kognitiv adfærds terapi og psykoedukation, søger at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner.

Vi vil typisk komme omkring styrker/svagheder, sensitivitet og sårbarhed, komorbiditet, familie og venskaber, diagnoseforståelse, skole, planlægning, stress, søvn, hverdagsstrategier og social træning, sanseforstyrrelser, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc.

Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov med afsæt i personens nærmeste udviklingszone, og vil ofte være visuelt understøttet. Sommetider inddrages forældrene i opstarten og løbende i processen, efter aftale. Undervejs udarbejdes diverse materialer, med det formål at eleven kan tage opdagelsen og læringen med sig hjem eller i skole og anvende de opnåede strategier hvor det er relevant. Der anvendes FIT som dialog- og evalueringsredskab.